ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
 
1
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
6
7
 
 
8
9
 
 
10
 
 
11
 
 
12
 
 
13
14
 
 
15
 
 
16
 
 
17
 
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
106967
 • โครงการจัดเวทีประชาคม
 • โครงการจัดเวทีประชาคม
104355
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนตุลาคม2557
105416
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายเดือน พฤศจิกายน 2557
58719
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการภายในศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
68707
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือนตุลาคม 2556
73865
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
77688
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการศูนย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
80640
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
83577
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
88299
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมบริการศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
92395
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
94683
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
97819
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
97817
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมวิชาการ อ่านหนังสือ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
68704
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมการอ่านหนังสือ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
73851
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • อ่านหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
77686
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมอ่านหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
80636
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมอ่านหนังสือ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗
83576
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมเรียนรู้วิชการ
88286
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมนันทนาการบริการศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
92858
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรมอ่าหนังสือ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
94679
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • กิจกรรม วิชาการ อ่านหนังสือ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
73834
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
75981
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ออกกำลังกาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
80629
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ออกกำลังกายประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
83394
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
88243
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
92383
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
94676
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
97810
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
68701
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือน ตุลาคม 2556
68708
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
71216
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • กิจกรรมประจำเดือนมกราคม
96944
 • โครงการกีฬาคน ๓ วัย
 • โครงการกีฬาคน ๓ วัย
97802
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ละแม จังหวัดชุมพร ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ละแม จังหวัดชุมพร ในพระอุปถัมภ์ฯ
94674
 • โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
80556
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย
 • ดนตรีไทย เดือนเมษายน ๒๕๕๗ เสาร์-อาทิตย์
83458
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย
 • กิจกรรมดนตรีไทย ประจำเดือน พฤษภาคาม ๒๕๕๗ เสาร์-อาทิตย์
88224
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย
 • กิจกรรมดนตรีไทย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ (เสาร์-อาทิตย์)
92312
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย
 • กิจกรรมอบรมดนตรีไทยประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (เสาร์-อาทิตย์)
94675
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย
 • กิจกรรมดนตรีไทย ประจำเดือน สิงหาคม เสาร์-อาทิตย์ ๒๕๕๗
88239
 • โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์” เสาร์-อาทิตย์
94032
 • โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “คอมพิวเตอร์” เสาร์ - อาทิตย์
94031
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด"
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”
94029
 • โครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗”
 • โครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๗”
92709
 • โครงการจัดกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน
 • โครงการปล่อยปลา ปลูกป่า
92405
 • พิธีกรรมทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 • พิธีกรรมทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
92317
 • โครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
92264
 • โครงการค่ายภาษาอังกฤษมหาสนุก
 • โครงการค่ายภาษาอังกฤษมหาสนุก
85433
 • โครงการค่ายครอบครัวสายใยรัก
 • โครงการค่ายครอบครัวสายใยรัก
85353
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล”
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอล”
83426
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในพระอุปถัมภ์ฯ
83422
 • ต้อนรับ นายปกรณ์ พันธุ ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะ
 • ต้อนรับ นายปกรณ์ พันธุ ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ที่ปรึกษาอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะ
83420
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ
 • ประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฎิ
83413
 • กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสคล้าย“วันวิสาขบูชา”
 • กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสคล้าย“วันวิสาขบูชา”
80666
 • กิจกรรม “กอดคอกันทำดี บรรพชาสามเณรี”
 • กิจกรรม “กอดคอกันทำดี บรรพชาสามเณรี”
80652
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีวันว่าง
 • สืบสานประเพณีวันว่าง
80616
 • โครงการจัดกิจกรรมวันกตัญญู
 • กิจกรรมวันกตัญญูวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
80579
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปักผ้า”
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปักผ้า”
80577
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น "เครื่องปั้นดินเผา"
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การทำเครื่องปั้นดินเผา ”
80557
 • โครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมก่อน ครองคู่ มุ่งสู่สังคมไทย
 • โครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ มุ่งสู่สังคมไทย
77186
 • โครงการศึกษาดูงาน
 • โครงการศึกษาดูงาน
75996
 • โครงการส่งเสริมให้ความรู้เตรียมพร้อมพ่อแม่มือใหม่
 • ส่งเสริมให้ความรู้เตรียมพร้อมพ่อแม่มือใหม่
75986
 • การจักสานด้วยเส้นใยพลาสติก
 • จักสานด้วยเส้นใยพลาสติก
73891
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น "การจักสานโคระ"
 • กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จักสานโคระ”
73850
 • ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายอุเทน ชนะกุล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวจังหวัดราชบุรี ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี
73885
 • กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้ติดตามงานวังสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๗
 • กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้ติดตามงานวังสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๗
73879
 • เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สุดยอดส้วมวัดท้ายยอ และผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ(เอนกประสงค์) ณ วัดท้ายยอ
 • เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สุดยอดส้วมวัดท้ายยอ และผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ(เอนกประสงค์) ณ วัดท้ายยอ
73855
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไม้ผลจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗ (พืชเอกลักษณ์)
 • โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตไม้ผลจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๗ (พืชเอกลักษณ์)
68724
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว พร่อน จังหวัดนราธิวาส ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
68720
 • โครงการพัฒนาสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดกำแพง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • จัดกิจกรรม
68717
 • โครงการ“สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสายใยรักสถาบัน เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ”
 • จัดกิจกรรม
68710
 • โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ
 • จัดกิจกรรม
63223
 • เวทีประชาคมของสมาชิกศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๗
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
63218
 • ประชุมผู้ประสานงาน ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
63206
 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๖
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
59120
 • กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอด
 • จัดกิจกรรม
59095
 • งานประเพณีวันสารท เดือน ๑๐
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
58308
 • งานประเพณีชักพระ ประจำปี ๒๕๕๖
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
52579
 • กิจกรรมบริการศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
52686
 • กิจกรรมประเพณีไหว้พระจันทร์
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52682
 • จัดเวทีกิจกรรมการเรียนรู้พ่อแม่โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52676
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด”
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52669
 • โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า, น้ำยาปรับผ้านุ่ม‏)
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52664
 • โครงการกีฬาคน ๓ วัย
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52660
 • งานประเพณีวันสารท เดือน ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๖ (บุญแรก)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
52657
 • โครงการธรรมะสัญจร ทำบุญ ไหว้พระ ๙ วัด
 • ดำเนินการฝึกอบรม
52653
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
52617
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
41552
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • จัดกิจกรรม
41510
 • พิธีกรรมทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 • จัดกิจกรรม
41517
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดกิจกรรม
41514
 • กิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอด
 • จัดกิจกรรม
41506
 • กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล
 • จัดกิจกรรม
41544
 • กิจกรรมบริการศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • จัดกิจกรรม
41498
 • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมหาสนุก ( English Camp Fun For You )
 • จัดกิจกรรม
40794
 • กิจกรรมศึกษาดูงาน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม สรุปผลการดำเนินงาน
40767
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์พัฒนาครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
 • จัดเตรียมสถานที่
40813
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
40775
 • โครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงปลาดุก)
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
40802
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
40760
 • กิจกรรมประเพณีทอดกฐินสามัคคี
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
40753
 • ฝึกอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
40358
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดกิจกรรม
40353
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
 • จัดกิจกรรม
40349
 • ฝึกอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
40485
 • ปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน
 • จัดกิจกรรม
40482
 • ค่ายครอบครัวสายใยรัก
 • จัดกิจกรรม
40478
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล”
 • จัดกิจกรรม
39963
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “ การทำเครื่องปั้นดินเผา ”
 • จัดกิจกรรม
39960
 • ฝึกอบรมเครื่องบินวิทยุบังคับ
 • จัดกิจกรรม
39814
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 • จัดเตรียมสถานที่
39863
 • กิจกรรม “กอดคอกันทำดี บรรพชาสามเณรี”
 • จัดกิจกรรม
39889
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39893
 • งานวันกตัญญู
 • จัดกิจกรรม
39898
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น“จักสานโคระ”
 • จัดกิจกรรม
39858
 • ฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • จัดกิจกรรม
39850
 • โครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มทำปุ๋ยหมัก)
 • จัดกิจกรรม
39819
 • สืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา
 • จัดกิจกรรม
39901
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “แกะรูปหนังตะลุง”
 • จัดกิจกรรม
39886
 • ฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด
 • จัดกิจกรรม
39880
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผ้าทอเกาะยอ”
 • จัดกิจกรรม
39825
 • ฝึกอบรมเตรียมพร้อมก่อนครองคู่ มุ่งสู่สังคมไทย
 • จัดกิจกรรม
39806
 • กิจกรรมฝึกอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
39796
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดกิจกรรม
39094
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ ๓ วัยชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
39124
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
39112
 • โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ (น้ำยาล้างจาน, น้ำยาซักผ้า, น้ำยาปรับผ้านุ่ม‏)
 • จัดกิจกรรม
39088
 • โครงการเสริมความรู้พัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดกิจกรรม
39121
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านนา จังหวัดระนอง ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
39115
 • กิจกรรมสานสายใยรัก “สร้างสรรค์พวงกุญแจและเทียนเจล”
 • จัดกิจกรรม
39108
 • โครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • จัดกิจกรรม
39061
 • โครงการแว่นตาผู้สูงอายุ
 • มอบแว่นตาผู้สูงอายุ
39053
 • กิจกรรมฝึกอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
38337
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทรายขาว จังหวัดปัตตานี ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • จัดเตรียมสถานที่
38572
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
38565
 • กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสคล้าย“วันมาฆบูชา”
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
38558
 • ประชุมโครงการบ้านตัวอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • ดำเนินการจัดประชุม
38333
 • กิจกรรมอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
38136
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว รามัน จังหวัดยะลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
38133
 • ฝึกอบรมหลักสูตรเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
 • จัดกิจกรรม
38129
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดกิจกรรม
38125
 • กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
 • จัดกิจกรรม
38121
 • กิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน
 • จัดกิจกรรม
38116
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • จัดกิจกรรม
38112
 • กิจกรรมอบรมดนตรีไทย
 • จัดกิจกรรม
38108
 • กิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่อง “ตำบลของฉัน”
 • จัดกิจกรรม
38103
 • มอบคลังของเล่นเด็ก Toy Bank
 • มอบของเล่นให้กับเด็กๆ
37282
 • ประชุมผู้ประสานงานศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ และภาคีเครือข่าย
 • ดำเนินการจัดประชุม
37348
 • กิจกรรมลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37344
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดกิจกรรม
37288
 • โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสานสัมพันธ์หน่วยงาน พม. อำเภอรัตภูมิ ประจำปี ๒๕๕๕
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37107
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
 • จัดกิจกรรม
37103
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ น้อมใจเทิดไท้พระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสคล้าย วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
 • จัดนิทรรศการศูนย์ ๓ วัยฯ น้อมใจเทิดไท้พระกรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสคล้าย วันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
37096
 • โครงการจัดทำเวทีประชาคม
 • ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคม
36999
 • ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
36437
 • งานประเพณีวันสารท เดือนสิบ ประจำปี 2555
 • จัดกิจกรรมวันสาร์ท เดือนสิบ ครั้งที่สอง วันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ เรียกวำ วันส่งเปรต
36436
 • งานประเพณีวันสารท เดือนสิบ ประจำปี 2555
 • จัดกิจกกรมวันสารทเดือนสิบ ครั้งแรก วันแรม 1 ค่า เดือนสิบเรียกวำ วันรับเปรต
37057
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37049
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยหนังสือน่ารู้
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37052
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดกิจกรรม
37040
 • กิจกรรมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
37037
 • กิจกรรมประชุมเตรียมจัดงานวันพ่อ ประจำปี 2555
 • ดำเนินการประชุม
37034
 • กิจกรรมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง แก่ผู้สูงอายุ
 • มอบข้าวสาร อาหารแห้ง
36488
 • ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
36445
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • จัดกิจกรรม
36441
 • กิจกรรมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยหนังสือน่าอ่าน
 • จัดกิจกรรม
36429
 • งานประเพณีชักพระ ประจำปี 2555
 • ดำเนินการจัดกิจกรรม
30468
 • โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • รุ่นที่ 1
30469
 • โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
 • รุ่นที่ 2
30456
 • โครงการ “ลานกีฬา”
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
30447
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “จักสานโคระ” รุ่นที่ 1-2
 • จัดกิจกรรมรุ่นที่ 1
30448
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “จักสานโคระ” รุ่นที่ 1-2
 • จัดกิจกรรม รุนที่ 2
30420
 • จัดเวทีประชาคมสมาชิกศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 • ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคม
30408
 • วันพ่อแห่งชาติ
 • จัดกิจกรรม
30431
 • โครงการฝึกอบรมดนตรีไทย 1
 • ดำเนินการฝึกอบรม
30439
 • โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
28475
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “งานศิลปะประดิษฐ์จากไม้กาฝาก”
 • รายงานผลการดำเนินงาน

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวกิจกรรม

โครงการจัดเวทีประชาคม
โครงการจัดเวทีประชาคม

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกายเดือน พฤศจิกายน 2557

กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
กิจกรรมออกกำลังกาย ประจำเดือนตุลาคม2557

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
กิจกรรมวิชาการ อ่านหนังสือ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗


แสดงทั้งหมด >>

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 3
Content : 64
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 11938
  เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
074-591791

ศูนย์ ๓ วัยฯ เกาะยอ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เลขที่ 110 หมู่ที่ 3 บ้านนอก เกาะยอ สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-591791
โทรสาร 074-591791
Email: koyo.tgc@familylove.go.th